Entries by Beata

Dlaczego warto złożyć w umowie przedwstępnej wniosek o wpis roszczenia w księdze wieczystej?

Wpis roszczenia w księdze wieczystej nieruchomości, którą chcemy kupić warto złożyć w sytuacji, gdy nie do końca ufamy sprzedającemu lub istnieje prawdopodobieństwo, że jest dużo chętnych na tą nieruchomość i sprzedający sprzeda ją innej osobie za lepszą cenę. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 zd. pierwsze ustawy o księgach wieczystych i hipotece w […]

Umowa przedwstępna

Dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną u notariusza? Skutki umowy przedwstępnej Umowę przedwstępną można zawrzeć na dwa sposoby (w dwóch formach prawnych). Pierwsza z nich to forma pisemna, druga to forma aktu notarialnego. Cena czyli wynagrodzenie, które trzeba zapłacić notariuszowi nie jest jedyną różnicą pomiędzy takimi formami umowy. Umowy takie różnią się przede wszystkim skutkami prawnymi […]